# info@lp24.pl      #    /58/ 5555 666
Leasing samochodów używanych i nowych - Leasing Polski

Poradnik dla początkujących leasingobiorców cz. 2: Koszt leasingu


Koszt leasingu - co się na niego składa?

Wszystkie opłaty związane bezpośrednio z leasingiem są powszechnie określane całkowitym kosztem leasingu. Koniecznie zwróć uwagę, czy jest on czytelnie określony w ofercie. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zwróć się z nimi do osobistego doradcy. Powinien on być w stanie jasno przedstawić Ci wszystkie spodziewane wydatki.
 

Koszty początkowe leasingu to:

Czynsz inicjalny (inaczej wpłata początkowa) 

Nie jest on stały i może być przedmiotem negocjacji. Na wysokość tej opłaty mają wpływ różnorakie czynniki. Oprócz wartości przedmiotu leasingu zalicza się do nich zwykle wysokość rat leasingowych i okres trwania leasingu, a także dodatkowe zabezpieczenia, takie jak poręczyciel czy wpis do księgi wieczystej.
 

Rejestracja

Dotyczy oczywiście tylko tych pojazdów, które muszą być zarejestrowane w wydziale komunikacji. Obowiązek ten leży po stronie leasingodawcy, ale kosztem (z doliczoną opłatą manipulacyjną) może obciążyć leasingobiorcę. Koszt ten to zazwyczaj 300 - 400 zł

Ubezpieczenie

Jeśli przedmiotem leasingu jest samochód, przeważnie jego ubezpieczenie (OC i AC) musi być pokryte z góry za rok. Z kolei w przypadku maszyn i urządzeń koszt ubezpieczenia jest doliczany do miesięcznych rat leasingowych, choć zwykle istnieje możliwość dokonania tej płatności z góry.
 

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniu samochodu w leasingu


Ponadto do całkowitego kosztu leasingu zalicza się:

  • Sumę rat leasingowych za cały okres leasingu
  • Dodatkowo rzeczywiste oprocentowanie roczne (jeśli występuje)
  • Koszt wykupu pojazdu (jeśli zdecydujesz się na wykup pojazdu, dotyczy to leasingu operacyjnego)

Pamiętaj, że na całkowity koszt leasingu wpływa okres leasingowania, wysokość czynszu inicjalnego i ewentualnego wykupu. Nie zawsze niższe opłaty są wystarczającym dowodem na to, że dany leasing jest tańszy niż inny.

×