# info@lp24.pl      #    /58/ 5555 666
Leasing samochodów używanych i nowych - Leasing Polski

Poradnik dla początkujących leasingobiorców cz. 1: Podstawowe informacje


Co to jest leasing?

Leasing to hybrydowe połączenie dzierżawy i kredytu. Jest obecnie jedną z najpopularniejszych form finansowania. W praktyce leasingobiorca i leasingodawca zawierają na określony czas umowę, na mocy której leasingodawca (finansujący) udostępnia leasingobiorcy (korzystającemu) przedmiot leasingu w zamian za comiesięczną opłatę (raty leasingowe). Leasing był początkowo rozwiązaniem dostępnym wyłącznie dla przedsiębiorstw i w dalszym ciągu to zwłaszcza dla nich rozwiązanie najbardziej opłacalne.
Tę formę finansowania często porównuje się do zakupu na raty lub wynajmu długoterminowego. Między tymi sposobami pozyskiwania potrzebnego Tobie i Twojej firmie samochodu czy maszyny istnieją zasadnicze różnice.

Wynajem długoterminowy a leasing – kliknij tutaj, aby poznać różnice
 

Ponadto:

W wyniku analizy prawa cywilnego i podatkowego wyraźnie widać, że na potrzeby podatków mianem leasingu określany jest znacznie szerszy katalog umów, niż wynikałoby to z przepisów kodeksu cywilnego

Źródło: http://www.leasing.org.pl/o_leasingu/umowa-leasingu

 

Co można wziąć w leasing? 

W leasing można wziąć m.in.:

  • samochody ciężarowe
  • samochody osobowe
  • maszyny budowlane
  • maszyny rolnicze
  • linie produkcyjne

Zasadniczo w leasing można wziąć każdy przedmiot, który jest potrzebny do prowadzenia iczy rozwoju działalności gospodarczej. Zwróćmy jednak uwagę na fakt, że wiele firm leasingowych specjalizuje się w jednym lub kilku określonych rodzajach sprzętu. Nie w każdej firmie leasingowej możesz wyleasingować każdy rodzaj aktywów.

Kto może wziąć leasing?

Leasing to forma finansowania najczęściej wybierana przez przedsiębiorców. Często umożliwia ona prowadzenie bieżącej działalności. Oprócz tego jest to rozwiązanie korzystne podatkowo. 
Według danych szacunkowych za 2019 r. 71,5% klientów leasingowych stanowiły mikro i małe przedsiębiorstwa , 27,9% to klienci o obrotach powyżej 20 mln zł, a odpowiednio 0,5% i 0,04% udziału w sektorze leasingu mieli klienci indywidualni i sektor publiczny. 
×