# info@lp24.pl      #    /58/ 5555 666
Leasing samochodów używanych i nowych - Leasing Polski

Wpłata początkowa w leasingu


Opłata wstępna (czynsz inicjalny, wpłata początkowa) to jedna z podstawowych opłat związanych z leasingiem. Jest to opłata niezależna od tego, na jaki rodzaj leasingu się decydujesz. Jego wysokość zaczyna się zwykle już od 1%  do 40% początkowej wartości przedmiotu leasingu (w przypadku leasingu operacyjnego). W sytuacji, w której chcesz wziąć w leasing używany pojazd lub maszynę, wpłata początkowa będzie ustalana od wartości przedmiotu określonej przez rzeczoznawcę.

Rozliczenie podatkowe wpłaty początkowej

Rozliczenie podatkowe leasingu operacyjnego i finansowego nie jest takie samo. Wynika to przede wszystkim z tego, że w leasingu operacyjnym właścicielem przedmiotu jest leasingodawca, a w leasingu finansowym – leasingobiorca.
Jednak w przypadku czynszu inicjalnego przedsiębiorca powinien rozliczyć ją w całości w kosztach uzyskania przychodu zgodnie z datą fakturowania - niezależnie od tego, jaki leasing wybrał. Jest tak, ponieważ prawo podatkowe uznaje ją za opłatę pośrednią i odrębną:

„(...) wstępna opłata leasingowa jest kosztem pośrednim. Ma ona charakter samoistny i bezzwrotny względem rat leasingowych uiszczanych w okresie trwania umowy. W rezultacie należy ją wiązać nie tyle z całą umową rozumianą w wymiarze czasowym, co z momentem jej zawarcia. Inaczej mówiąc, dotyczy ona nie tyle samego trwania usługi leasingu (okresu na jaki została zawarta), lecz w ogóle prawa do skorzystania z przedmiotu leasingu, skoro od jej uiszczenia uzależnione jest zawarcie umowy i wydanie tego przedmiotu.”
Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej, o sygn. ITPB1/4511-318/16-2/WM D wydanej dnia 12 kwietnia 2017 r.

Wysokość opłaty początkowej

Na wysokość wpłaty początkowej ma wpływ kilka czynników. Należą do nich:
  • wartość pojazdu lub maszyny
  • długość okresu leasingu
  • zgoda na dodatkowe zabezpieczenie (np. przy zabezpieczeniu na nieruchomość lub przewłaszeniu na inny pojazd wpłatę można znacząco obniżyć – nawet do 1%)
  • historia finansowa firmy (w tym jej ewentualne zadłużenie, wpisy w BIG, BIK lub KRD)
  • inne czynniki, które podnoszą ryzyko leasingodawcy przy udzielaniu finansowania
×