# info@lp24.pl      #    /58/ 5555 666
Leasing samochodów używanych i nowych - Leasing Polski

Leasing maszyn rolniczych


Zakup maszyny rolniczej wiąże się z wysokim, jednorazowym kosztem. Jest to często inwestycja konieczna do efektywnego funkcjonowania gospodarstw rolnych, jednak nie tylko jest ona dostępna dla każdego, lecz także może okazać się nie najlepszym rozwiązaniem.
Zgodnie z danymi publikowanymi w Raporcie Związku Polskiego Leasingu maszyny rolnicze w 2020 r. stanowiły 29,4% w kategorii maszyny i inne urządzenia (ta kategoria stanowi niemal 1/3 aktywów finansowych firm leasingowych w Polsce). Obserwowany wzrost finansowania ciągników rolniczych, kombajnów i innych maszyn ma związek z coraz szerszą ofertą firm leasingowych dedykowanej gospodarstwom rolnym. Możesz spotkać się z trzema rodzajami leasingu:

  • Leasingiem operacyjnym
  • Leasingiem finansowym
  • Leasingiem zwrotnym

Leasing operacyjny

W leasingu operacyjnym rolnik, po uiszczeniu opłaty początkowej, zobowiązany jest do wpłaty comiesięcznych rat zgodnie z harmonogramem spłat do końca okresu leasingowania. W tym czasie możesz swobodnie użytkować maszynę ponosząc dodatkowo wyłącznie koszty bieżącej eksploatacji. Wysokość miesięcznej raty leasingowej uzależniona jest przede wszystkim od wartości przedmiotu leasingu, a także od wysokości opłaty początkowej i wybranego okresu trwania umowy. Kwotę raty w pełnej wysokości możesz w tym finansowaniu zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności. Po zakończeniu leasingu zwykle istnieje możliwość wykupu użytkowanego sprzętu po korzystnej cenie.

Leasing finansowy

Ten sposób finansowania może się okazać bardziej opłacalny dla rolników rozliczających się ryczałtem.  Nie mają oni możliwości zaliczenia rat leasingowych w koszty uzyskania przychodu, i dlatego leasing operacyjny jest dla nich mniej korzystny. Należy pamiętać, że przy tej formie finansowania przedmiot leasingu zostaje zaliczony do majątku leasingobiorcy, więc to do niego należy dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Raty leasingowe przy niskiej wpłacie własnej mogą jednak okazać się znacząco wyższe. Po zakończeniu okresu leasingowania użytkowana maszyna staje się własnością leasingobiorcy.

Leasing zwrotny

Ostatnie z omawianych rozwiązań leasingowych stanowi najlepsze rozwiązanie dla rolników, którzy swój posiadają sprzęt lub maszyny niezbędne w prowadzeniu działalności, ale potrzebują dodatkowych środków. Leasing zwrotny jest bowiem finansowaniem leasingiem operacyjnym, które poprzedza sprzedaż przedmiotu leasingu firmie leasingowej. W ten sposób masz możliwość zyskać dodatkowy kapitał nie tracąc możliwości użytkowania potrzebnego ciągnika rolniczego, kombajnu lub innych maszyn.
×