# info@lp24.pl      #    /58/ 5555 666
Leasing samochodów używanych i nowych - Leasing Polski

Leasing a zdolność kredytowa


Leasing to popularna forma finansowania udostępniana polskim przedsiębiorcom zarówno przez banki, jak i przez firmy leasingowe. Wśród głównych atutów tego sposobu finansowania wymienia się prostą i szybką procedurę, a także łatwą dostępność. Warto zwrócić również uwagę na jego niewątpliwą zaletę, jaką jest sposób jego rozliczania i ewidencjonowania w działalności firmy.

Wiele małych i średnich przedsiębiorstw zostało obciążonych w ostatnim czasie skutkami kryzysu związanego z pandemią Covid-19. Nierzadko utraciły one czasowo płynność finansową, mają trudność ze spłatą bieżących zobowiązań w ZUS czy US. Zdarza się, że ich niewypłacalność czy nieterminowe spłaty bieżących zobowiązań jest powodem wpisania ich do baz dłużników BIG, BIK lub KRD.

Leasing operacyjny a finansowy

Zarówno leasing finansowy, jak i operacyjny to dodatkowe zobowiązanie finansowe, które mniej lub bardziej znacząco wpływa na bilans finansowy firmy. Z tego powodu oczywiście taka forma finansowania jest brana pod uwagę przez bank, kiedy przedsiębiorca stara się o udzielenie kredytu. Często okazuje się jednak, że nie jest to czynnik wykluczający. Dlaczego?

W pierwszym przypadku samochód osobowy, ciągnik siodłowy lub maszyna będą zaliczane do składników majątkowych leasingobiorcy. W konsekwencji do kosztów uzyskania przychodu zaliczane będą zarówno koszty amortyzacyjne, jak część odsetkowa raty leasingowej. W związku z tym leasing finansowy w niewielkim stopniu wpływa na zdolność kredytową.

W leasingu operacyjnym z kolei, przedmiot leasingu pozostaje własnością leasingodawcy. Kosztem uzyskania przychodu są natomiast miesięczne raty leasingowe. Ta forma finansowania również nie jest traktowana jako zadłużenie, i nie jest ewidencjonowana w bazach dłużników. Warto jednak pamiętać, że przy ocenie zdolności kredytowej bank może uznać zobowiązanie leasingowe jako czynnik wpływający na niekorzyść wnioskującego.

Leasing zwrotny

Sprawdzonym sposobem na podźwignięcie się z finansowych tarapatów jest leasing zwrotny. Jest to jeden z najszybszych sposobów na pozyskanie dodatkowych środków na dowolny cel rekomendowany przedsiębiorcom, którzy nie chcą rezygnować z potrzebnych w bieżącej działalności sprzętów, pojazdów lub maszyn. Najprościej mówiąc, jest to finansowanie leasingiem, które poprzedza sprzedaż przedmiotu leasingu firmie leasingowej.

Dowiedz się więcej o leasingu zwrotnym.

×