# info@lp24.pl      #    /58/ 5555 666
Leasing samochodów używanych i nowych - Leasing Polski

Wykupienie pojazdu po zakończeniu leasingu


Zakończenie umowy leasingu finansowego jest równoznaczne z tym, że przedmiot leasingu staje się własnością leasingobiorcy. Inaczej jest w przypadku bardziej popularnego w Polsce leasingu operacyjnego, po którego zakończeniu możliwy jest wykup leasingowanego pojazdu lub maszyny.
Przy wykupie nie ma znaczenia, czy faktura wykupowa wystawiana jest na dane firmowe, czy prywatne, ponieważ ustawa o podatku dochodowym nie uniemożliwia wykupu do celów prywatnych. W tej sytuacji wykupiony przedmiot leasingu (o ile nie jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych czy wyposażenia) w żaden sposób nie wpływa na bilans finansowy działalności. Przedsiębiorca może korzystać w takiej sytuacji z samochodu osobowego do celów związanych z prowadzoną działalnością zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2019, tj. może zaliczyć w koszty 20% poniesionych wydatków eksploatacyjnych (również paliwa). Po pół roku (liczonym od końca miesiąca) właściciel samochodu czy ciągnika siodłowego będzie mógł sprzedać środek trwały bez podatku dochodowego i VAT.

Wykup pojazdu na firmę

Do zalet wykupu pojazdu na firmę po zakończeniu umowy leasingu należą możliwości:
  • zaliczenia do KUP (kosztów uzyskania przychodu) kwoty wykupu w pełnej wysokości,
  • odliczenia VAT-u od kwoty wykupu (50% dla samochodów osobowych),
  • zaliczenia do KUP wydatków wynikających z użytkowania (dla samochodów używanych również prywatnie w wysokości 75%)
  • ewentualna sprzedaż zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)
Warto jednak pamiętać, że w przypadku odsprzedaży pojazdu wykupionego na prowadzoną działalność kwota uzyskana ze sprzedaży wykupionego przedmiotu leasingu jest opodatkowanym przychodem. W związku z tym - jeśli występowało prawo do odliczenia przy wykupie - konieczne jest rozliczenie VAT-u

Wykup na osobę prywatną

Sytuacja w przypadku wykupu przedmiotu leasingu na dane osoby prywatnej jest nieco bardziej skomplikowana. Z jednej strony, wśród zalet można wymienić fakt, że sprzedaż pojazdu (po pół roku od wykupu) nie będzie opodatkowana podatkiem dochodowym i nie nalicza się przy niej VAT-u. Ponadto można odliczyć 50% podatku VAT od paliwa i innych wydatków eksploatacyjnych.
Z drugiej strony w tym przypadku właściciel pojazdu nie ma możliwości zaliczenia do kosztów prowadzonej działalności kwoty wykupu czy amortyzacji, ani też odliczenia od faktury wykopowej VAT-u. Ponadto ewentualna odsprzedaż musiałaby być odłożona w czasie o 6 miesięcy, kupujący byłby zobowiązany do opłacenia podatku PCC.
×