# info@lp24.pl      #    /58/ 5555 666
Logo Leasing Polski Sp. z o.o.

Związek Polskiego LeasinguRocznica przystąpienia do ZPL

                                                                              
 

   W dniu dzisiejszym obchodzimy pierwszą rocznicę przystąpienia  Leasingu Polskiego  do Związku Polskiego Leasingu (ZPL). Od 10.05.2016 współpracujemy i dzielimy się doświadczeniem z innymi członkami ZPL, aby wspólnie tworzyć sprzyjające warunki dla prowadzenia biznesu i być pewnym partnerem dla naszych Klientów.

 
   Związek Polskiego Leasingu (ZPL) zrzesza 30 firm leasingowych oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. ZPL jest członkiem Leaseurope - organizacji zrzeszającej 46 związków z 34 krajów Europy, uczestniczy w pracach powołanej przez Leaseurope Grupy Roboczej krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej (CESEE), Grupy Sterującej ds. Motoryzacji, a także współpracuje z innymi komitetami i grupami roboczymi w Leaseurope. Na rynku krajowym ZPL uczestniczy w pracach grup i zespołów roboczych przygotowujących i opiniujących projekty regulacji prawnych dotyczących branży leasingowej. Przedstawiciele ZPL utrzymują bieżące kontakty z przedstawicielami administracji publicznej i parlamentarzystami.

 ×