# info@lp24.pl      #    /58/ 5555 666
Leasing samochodów używanych i nowych - Leasing Polski

Wykup przedmiotu leasingu


Jedną z podstawowych różnic przeważających na korzyść leasingu w zestawieniu z wynajmem pojazdu jest możliwość wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu leasingu. Zwykle jest on możliwy za stosunkowo niewielką kwotę. Do tej opcji mogą jednak zniechęcić się ci przedsiębiorcy, którzy planują w następnym kroku przedmiot leasingu odsprzedać. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą czy spółki cywilne mają jednak możliwość skorzystać z dodatkowego rozwiązania.

Wynika ono z faktu, że ustawa o podatku dochodowym nie reguluje wykupu przedmiotu leasingu do celów prywatnych. W związku z tym faktura wykupowa może być wystawiona zarówno na dane firmowe, jak i na prywatne. Przy wyborze drugiego wariantu wystarczy nie wprowadzić pojazdu lub maszyny do ewidencji środków trwałych czy wyposażenia. Dzięki temu przy odsprzedaży po upływie pół roku (od końca miesiąca, w którym nastąpił wykup) nie będziesz obciążony podatkiem VAT i dochodowym.


Korzyści wynikające z wykupu samochodu na osobę prywatną:

Warto zauważyć, że na mocy przepisów dotyczących wykorzystania prywatnych  samochodów osobowych w działalności gospodarczej (obowiązujących od 1 stycznia 2019r.) do kosztów będziesz mógł zaliczyć
  • 20% kosztów podatkowych wydatków wynikających z użytkowania prywatnego samochodu osobowego w działalności (w tym paliwa)
  • 50% podatku VAT od wydatków eksploatacyjnych (w tym paliwa)
Bez wątpienia z wykupem prywatnym wiąże się też utrata pewnych korzyści, które przysługują w klasycznym wykupie pojazdu przez przedsiębiorstwo.

Wykupując pojazd na firmę zyskujesz następujące korzyści:

  • zaliczenie do KUP (kosztów uzyskania przychodu) kwoty wykupu
  • odliczenie podatku VAT od wykupu (przy wykupie samochodu osobowego jest to 50%)
  • zaliczenie do kosztów wydatków związanych z użytkowaniem samochodu (75% w przypadku aut osobowych użytkowanych, także prywatnie)
  • przy ewentualnej odsprzedaży: sprzedaż na podstawie faktury, czyli zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)
Podkreślmy, że w kwestii rozliczenia podatkowego dla fiskusa nie ma znaczenia, czy faktura została wystawiona na osobę prywatną czy dane przedsiębiorstwa lub spółki cywilnej. Kluczowy jest natomiast fakt, czy faktura ta została uwzględniona w ewidencji. Jeśli nie, po upływie pół roku masz możliwość sprzedać pojazd jako osoba prywatna (bez podatku).
×