# info@lp24.pl      #    /58/ 5555 666
Leasing samochodów używanych i nowych - Leasing Polski

Przejęcie umowy leasingu


Czas trwania umowy leasingu

Umowa leasingu musi być zawarta na okres minimum 40% czasu normalnej amortyzacji przedmiotu. Okres ten różni się w zależności od rodzaju przedmiotu leasingu,  np. dla ciągników siodłowych  i naczep minimalny okres leasingu wynosi 3 lata. Niekiedy zdarza się, że leasingobiorca chce zakończyć trwającą umowę przed terminem. Wcześniejszy wykup  jest zazwyczaj mniej korzystnym rozwiązaniem niż przejęcie umowy leasingu przez innego przedsiębiorcę.

Cesja umowy leasingu

Cesja umowy leasingu, bo o niej mowa, to przejęcie trwającej umowy leasingu przez stronę trzecią. Od 2013 r. fiskus traktuje zmianę leasingobiorcy jako swoistą kontynuację trwającej umowy leasingowej, która nie powoduje negatywnych konsekwencji ani dla dotychczasowego, ani dla nowego leasingobiorcy pod warunkiem braku zmiany innych postanowień umowy, takich jak okres leasingowania lub wysokość rat leasingowych.
Zainteresowanie cesją może być motywowane wieloma czynnikami. Wśród najczęściej występujących powodów można wymienić:
• chęć przedterminowego zakończenia umowy leasingu, np. w związku ze zmianą profilu działalności leasingobiorcy;
• przekształcenie właścicielskie firmy (w tym fuzje i przejęcia), po którym umowa leasingu może być kontynuowana na niezmienionych warunkach przez (formalnie) inny podmiot. 

Warunki przejęcia umowy leasingu

Przejęcie umowy leasingu przez innego przedsiębiorcę może odbyć się pod warunkiem wyrażenia zgody przez leasingodawcę. Dlatego osoba zainteresowana przejęciem umowy leasingu musi o to zawnioskować, oczywiście w porozumieniu z aktualnym leasingobiorcą.
Często praktykowanym sposobem znalezienia przyszłego cesjonariusza, czyli przedsiębiorcy zainteresowanego przejęciem umowy leasingu jest wystawienie ogłoszenia na portalu ogłoszeniowym. Ogłoszenie powinno zawierać podstawowe informacje dotyczące: przedmiotu leasingu, wysokości i ilości pozostałych rat.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o przejęciu umowy w naszej firmie.

×