# info@lp24.pl      #    /58/ 5555 666
Leasing samochodów używanych i nowych - Leasing Polski

Przejęcie umowy leasingu


Przedterminowe zakończenie leasingu

Leasing operacyjny ma wiele niezaprzeczalnych zalet, ma jednak również pewne ograniczenia. Jednym z nich jest konieczność zawarcia umowy na okres minimum 40% czasu normalnej amortyzacji przedmiotu. Okres ten może się różnić zależnie od rodzaju pojazdu lub maszyny oraz tego, czy przedmiot leasingu jest nowy czy używany.  W przypadku ciągników siodłowych minimalny okres leasingu może wynosić nawet 3 lata. Wcześniejszy wykup za wartość rynkową czy przedterminowe zwrócenie przedmiotu leasingu i rozliczenie umowy mogą się okazać mniej korzystnym rozwiązaniem niż przekazanie umowy leasingu.

Cesja umowy leasingu

Cesja umowy leasingu, bo o niej mowa, to przejęcie trwającej umowy leasingu przez stronę trzecią. Od 2013 r. fiskus traktuje zmianę leasingobiorcy jako swoistą kontynuację trwającej umowy leasingowej, która w praktyce przeważnie nie powoduje negatywnych konsekwencji ani dla dotychczasowego, ani dla nowego leasingobiorcy. Aby tak było musi być jednak spełniony warunek, którym jest brak zmian innych postanowień umowy, takich jak okres leasingowania lub wysokość rat leasingowych.

Zainteresowanie cesją może być motywowane wieloma czynnikami. Wśród najczęściej występujących powodów można wymienić
  • chęć przedterminowego zakończenia umowy leasingu bez większych strat finansowych
  • przekształcenie właścicielskie firmy (w tym fuzje i przejęcia), po którym umowa leasingu może być kontynuowana na niezmienionych warunkach przez (formalnie) inny podmiot.

Warunki przekazania leasingu

Przekazanie umowy leasingu może odbyć się na rzecz podmiotu, na który wyrazi zgodę Twój leasingodawca. To od niego uzyskasz pełne informacje dotyczące:
  • wysokości opłaty manipulacyjnej
  • wymagań, jakie stawia „nowemu” leasingobiorcy
  • szczegółów związanych z ubezpieczeniem
Teraz wystarczy przygotować ogłoszenie, w którym zaoferujesz przejęcie umowy. Warto, żeby zawierało ono podstawowe informacje dotyczące: przedmiotu leasingu, wysokości i ilości pozostałych rat, ewentualnego odstępnego. Pamiętaj, że im wyższe odstępne, tym trudniej może być znaleźć chętnego!

Kiedy już znalazłeś zainteresowane przejęciem Twojej umowy przedsiębiorstwo, złóż wniosek o cesję do leasingodawcy. Po uzyskaniu zgody pozostaje już tylko podpisać dokumenty, dokonać koniecznych rozliczeń z leasingodawcą oraz przekazać przedmiot leasingu nowemu leasingobiorcy.
 

×