# info@lp24.pl      #    /58/ 5555 666
Leasing samochodów używanych i nowych - Leasing Polski

Okres trwania leasingu


Spis treści:

| 1. Ile wynosi minimalny i maksymalny okres leasingu?

| 2. Okres trwania umowy a niska rata leasingowa

| 3. Krótki czas finansowania

| 4. Przedmiot leasingu a wykup na koniec umowy

 

Ile wynosi minimalny i maksymalny okres leasingu?

Okres trwania leasingu jest jednym z ważnych czynników, jakie bierze się pod uwagę wybierając leasing. Umowa leasingu jest zawarta na czas oznaczony i może trwać od 24 miesięcy do nawet 7 lat. U większości leasingodawców maksymalny dostępny okres finansowania to 5 lat. Od wybranego czasu trwania umowy zależy przede wszystkim wysokość raty leasingowej oraz wykupu pojazdu lub maszyny. Warto wiedzieć, że minimalna wysokość wykupu powiązana jest z:

  • Czasem trwania umowy leasingu,

  • Stawką amortyzacji dla danego rodzaju przedmiotu leasingu.

Stawka amortyzacji odnosi się do zużycia środka trwałego w danym okresie, w odniesieniu do jego wartości wyjściowej. Wyrażana jest ona procentowo.


Okres trwania umowy a niska rata leasingowa

Jeśli Twoim priorytetem jest niska rata leasingowa, lepszym rozwiązaniem będzie dłuższy okres leasingu, taki jak 48 lub 60 miesięcy (4 lub 5 lat). Przy podejmowaniu tej decyzji zwróć uwagę też na to, że inne zużycie będzie miał przez kilka lat ciągnik siodłowy czy maszyna rolnicza, a inne samochód osobowy. Wcześniejsze zakończenie umowy leasingu wykupem lub cesją umowy jest możliwe tylko za zgodą leasingodawcy. W przypadku niektórych rodzajów pojazdów lub maszyn, mających stawkę amortyzacji na poziomie 10%, minimalny okres leasingu to 4 lata. 
 

Krótki czas finansowania

Planujesz częstszą wymianę floty pojazdów? Leasing na 2 lub 3 lata to rozwiązanie dla Ciebie. Opcja dostępna jest po uwzględnieniu rodzaju pojazdu i wysokości stawki amortyzacji. Przykładowo leasing samochodu osobowego na 2 lata jest możliwy, ponieważ jego stawka amortyzacji wynosi 20%, z kolei stawka amortyzacji dla ciągnika siodłowego to 14%, dlatego minimalny okres leasingu to 3 lata. Jeżeli Twoje plany dotyczące wymiany pojazdu po 2-3 latach ulegną zmianie, to nie problem. Pojazd po wykupie z leasingu można finansować ponownie w tej samej formie. Niektóre firmy leasingowe oferują ponowne finansowanie do wysokości aktualnej wartości rynkowej pojazdu, połączone ze spłatą wykupu, nawet gdy suma wieku pojazdu z okresem leasingu jest powyżej 10 lat.

Dowiedź się więcej na temat Leasingu Zwrotnego oraz Leasingu Pojazdów 10+

 

Przedmiot leasingu a wykup na koniec umowy

Umowa leasingu operacyjnego przewiduje wykup przedmiotów branych w leasing na jej zakończenie. Wartość wykupu znana jest Korzystającemu w momencie zawierania umowy leasingu – określa ją oferta sprzedaży do umowy leasingu. Wykup nie jest obowiązkowy. Po zapłacie ostatniej raty leasingowej możesz zwrócić przedmiot leasingu finansującemu. Większość przedsiębiorców decyduje się na wykup na firmę i wprowadzenie go do ewidencji środków trwałych lub jego ponowne finansowanie (leasing zwrotny po wykupie). Wartość wykupu jest uzależniona od stawki amortyzacyjnej i czasu trwania umowy. Dla pojazdów ze stawką amortyzacyjną 20% wykup wynosi 1% przy okresie 3 lat trwania umowy. Natomiast w przypadku sprzętów ciężkich, którymi są ciągniki siodłowe, dla umowy 3 letniej wykup wynosi minimum 21%.

Część klientów decyduje się na wysoki wykup, gdyż po zakończeniu okresu trwania leasingu planuje ponowne finansowanie tego przedmiotu, połączone ze spłatą wykupu. Zazwyczaj leasingobiorca dokonuje płatności za wykup pojazdu lub maszyny po zakończeniu umowy - w ustalonym, nieprzekraczalnym terminie. Trzeba być na to przygotowanym. Niektórzy leasingodawcy oferują możliwość zaliczenia części wpłat początkowych do umowy na poczet przyszłego wykupu. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Jeżeli leasingobiorca zdecyduje się wpłacić wkład gwarancyjny na początku, to na zakończenie takiej umowy  leasingodawca wystawia fakturę sprzedaży rozliczając ją z wpłaconymi uprzednio środkami, a własność finansowanego przedmiotu przechodzi na leasingobiorcę.  
×