# info@lp24.pl      #    /58/ 5555 666
Leasing samochodów używanych i nowych - Leasing Polski

Leasing zwrotny a zakup samochodu od osoby fizycznej


Spis treści:

| 1. Wprowadzenie do leasingu zwrotnego

| 2. Co to oznacza w praktyce?

| 3. Leasing zwrotny a zakup samochodu od osoby fizycznej

| 4. Leasing zwrotny krok po kroku - jak sfinansować pojazd lub maszynę?

| 5. Dodatkowy kapitał na dowolny cel - kiedy warto?

 

Wprowadzenie do leasingu zwrotnego

Dla tych, którzy znają pojęcia leasingu operacyjnego czy finansowego nowa nazwa może wprowadzać zamieszanie. Czy rzeczywiście możemy tutaj mówić o nowym sposobie finansowania? I tak, i nie, ponieważ leasing zwrotny jest nowatorskim rozwiązaniem, będącym połączeniem dwóch umów dobrze znanych każdemu przedsiębiorcy – umowy sprzedaży i klasycznej umowy leasingu. Z tym, że obie umowy dotyczą tego samego przedmiotu.

Innymi słowy jest to leasing operacyjny, którego umowa jest poprzedzona umową sprzedaży Twojej maszyny lub pojazdu firmie leasingowej. To połączenie oferuje przedsiębiorcom nowe możliwości w zarządzaniu aktywami i kapitałem firmowym. Ten niestandardowy rodzaj leasingu jest popularny w biznesie ze względu na elastyczność i możliwość użytkowania sprzętu na bieżąco, co jest ważne w dynamicznie rozwijających się branżach. Leasing zwrotny może obejmować różne rodzaje aktywów, takie jak samochody osobowe, pojazdy użytkowe czy maszyny budowlane. Dla już istniejących przedsiębiorstw, wprowadzenie do leasingu zwrotnego może stanowić doskonałą opcję, aby uniknąć zaangażowania kapitału w zakup nowego sprzętu, jednocześnie utrzymując konkurencyjność i innowacyjność w swojej branży.

 

Co to oznacza w praktyce?

Ty otrzymujesz środki ze sprzedaży, a w ramach umowy leasingowej my udostępniamy Ci pojazd na określony czas. Wykup przedmiotu umowy jest możliwy po zakończeniu okresu leasingu tak, jak w przypadku klasycznej umowy leasingu. Jest to szczególnie użyteczne rozwiązanie w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo potrzebuje szybkiego dostępu do gotówki, jednocześnie nie rezygnując z użytkowania danego zasobu.
 

Leasing zwrotny a zakup samochodu od osoby fizycznej

Co zrobić w sytuacji, w której zakupiłeś pojazd lub maszynę od osoby prywatnej, ale chcesz odzyskać środki nie tracąc możliwości jego dalszego użytkowania?

Najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie może się okazać leasing zwrotny.

Niezależnie od tego, jak i kiedy nabyłeś swój pojazd możesz wziąć go w leasing zwrotny. Dotyczy to również przedmiotów zakupionych od osób prywatnych. Wystarczy, że przedmiot leasingu jest własnością Twojego przedsiębiorstwa. Co ciekawe, może to być również przedmiot już zamortyzowany w Twoim przedsiębiorstwie. Warto zauważyć, że w przypadku leasingu zwrotnego przepisy pozwalają na ponowne uwzględnienie odpisów amortyzacyjnych tego samego używanego przedmiotu (jako przedmiotu leasingu) w kosztach uzyskania przychodu. Inaczej mówiąc: po raz kolejny amortyzujesz ten sam pojazd lub maszynę i możesz odliczyć podatek VAT w całości.

 

Leasing zwrotny krok po kroku - jak sfinansować pojazd lub maszynę?

I. Sprzedajesz swój pojazd lub maszynę firmie leasingowej.
II. Otrzymujesz środki na dowolny cel w wysokości wartości samochodu, od których zostaje odjęta m.in. opłata wstępna.
III. Zawierasz umowę na leasing samochodu, w ramach której bierzesz w leasing operacyjny sprzedany przez siebie pojazd.
IV. Płacisz raty leasingowe przez ustalony okres i możesz korzystać z pojazdu lub maszyny w nieograniczony sposób.
V. Po zakończeniu umowy leasingowej:

a) pojazd staje się automatycznie Twoją własnością (leasing finansowy),

b) otrzymujesz możliwość wykupu samochodu za jego bieżącą wartość (leasing operacyjny).

 

Dodatkowy kapitał na dowolny cel - kiedy warto?

Leasing zwrotny jest szczególnie polecany w sytuacjach, gdy przedsiębiorstwo:

  • Potrzebuje szybkiego dostępu do gotówki bez zwiększania swojego zadłużenia,

  • Chce optymalizować swoje obciążenia podatkowe poprzez amortyzację środków trwałych,

  • Planuje inwestycje, rozwój i ekspansję lub potrzebuje wsparcia w płynności finansowej.

A wszystko to bez żadnego negatywnego wpływu na bieżącą działalność firmy!
×