# info@lp24.pl      #    /58/ 5555 666
Leasing samochodów używanych i nowych - Leasing Polski

Leasing zwrotny a zakup samochodu od osoby fizycznej


Co to jest leasing zwrotny?

Dla tych, którzy znają pojęcia leasingu operacyjnego czy finansowego nowa nazwa może wprowadzać zamieszanie. Czy rzeczywiście możemy tutaj mówić o nowym sposobie finansowania? I tak, i nie, ponieważ leasing zwrotny jest nowatorski przez połączenie dwóch umów dobrze znanych każdemu przedsiębiorcy – umowy sprzedaży i klasycznej umowy leasingu, z tym, że obie umowy dotyczą tego samego przedmiotu.

Innymi słowy jest to leasing operacyjny, którego umowa jest poprzedzona umową sprzedaży Twojej maszyny lub pojazdu firmie leasingowej.

Co to oznacza w praktyce

Ty otrzymujesz środki ze sprzedaży, a w ramach umowy leasingowej my udostępniamy Ci pojazd na określony czas. Wykup przedmiotu umowy jest możliwy po zakończeniu okresu leasingu tak, jak w przypadku klasycznej umowy leasingu.

Leasing zwrotny a zakup samochodu od osoby fizycznej

Co zrobić w sytuacji, w której zakupiłeś pojazd lub maszynę od osoby prywatnej, ale chcesz odzyskać środki nie tracąc możliwości dalszego użytkowania przedmiotu zakupu?
Najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie może się okazać leasing zwrotny. 
Niezależnie od tego, jak i kiedy nabyłeś swój pojazd możesz wziąć go w leasing zwrotny. Dotyczy to również przedmiotów zakupionych od osób prywatnych. Wystarczy, że przedmiot leasingu jest własnością Twojego przedsiębiorstwa.
Co ciekawe, może to być również przedmiot już zamortyzowany w Twoim przedsiębiorstwie. Warto zauważyć, że w tym przypadku przepisy pozwalają na ponowne uwzględnienie odpisów amortyzacyjnych tego samego przedmiotu (jako przedmiotu leasingu) w kosztach uzyskania przychodu. Inaczej mówiąc: po raz kolejny amortyzujesz ten sam pojazd lub maszynę.

Leasing zwrotny krok po kroku

I. Sprzedajesz swój pojazd lub maszynę firmie leasingowej

II. Otrzymujesz środki na dowolny cel

III. Zawierasz umowę leasingową, w ramach której bierzesz w leasing operacyjny sprzedany przez siebie pojazd

IV. Płacisz raty leasingowe przez ustalony okres i możesz korzystać z pojazdu lub maszyny w nieograniczony sposób

V. Po zakończeniu umowy leasingowej

a) pojazd staje się automatycznie Twoją własnością (leasing finansowy)

b) możesz wykupić swój pojazd za jego bieżącą wartość (leasing operacyjny)

Dodatkowy kapitał na dowolny cel - kiedy warto?

Leasing zwrotny może się okazać najprostszą drogą do pozyskania kapitału na dowolny cel – spłatę bieżących zobowiązań, przywrócenie płynności finansowej lub nowe inwestycje, rozwój i ekspansję Twojego biznesu. A wszystko to bez żadnego negatywnego wpływu na bieżącą działalność firmy.
×