# info@lp24.pl      #    /58/ 5555 666
Leasing samochodów używanych i nowych - Leasing Polski

Leasing zwrotny a rozliczenie księgowe


Rozliczenie podatku dochodowego z leasingu zwrotnego

Czy rozliczanie podatku dochodowego z leasingu zwrotnego jest skomplikowane?
Niektórzy uważają, że tak, ale razem z naszymi specjalistami przygotowaliśmy dla Was krótki poradnik, który sprawi, że rozliczenie podatkowe leasingu zwrotnego stanie się proste jak każde inne.

Wartość rzeczywista a bilansowa - czy zawsze są takie same?

Przedmiot umowy może mieć inną wartość rzeczywistą potwierdzoną przez rzeczoznawcę niż wynosi jego wartość bilansowa. Innymi słowy: wartość w księgach i wycenie nie muszą być takie same.
Ta różnica jest rozliczana przez cały okres trwania leasingu (rubryka „Pozostałe koszty/przychody operacyjne”.

Co to dla Ciebie oznacza w praktyce?

Jest to korzystne dla Ciebie (leasingobiorcy) zwłaszcza wtedy, kiedy wartość rynkowa przedmiotu leasingu jest wyższa niż wartość bilansowa. Uzyskujesz znaczny przychód, od którego podatek jest obniżony przez koszty związane z amortyzacją przedmiotu leasingu (leasing finansowy) lub ratami leasingowymi (leasing operacyjny). W ten sposób możesz obniżyć podatek. Dodatkowo jest on rozłożony w czasie.
Odwrotna sytuacja może być mniej korzystna, ze względu na brak możliwości jednorazowego uwzględnienia straty.

Sprzedaż pojazdu - podatek dochodowy

Tak, jak przy każdej sprzedaży, właściciel (sprzedający pojazd lub maszynę firmie leasingowej) ma obowiązek opłacenia podatku dochodowego  (PIT/CIT). Z tego względu leasing zwrotny będzie dla Ciebie korzystny zwłaszcza w okresie, w którym miałeś bardzo wysokie koszty, ewentualnie Twoja firma przyniosła stratę.

Koszty uzyskania przychodu

Odpisy amortyzacyjne (leasing zwrotny finansowy)

Już po rozpoczęciu umowy leasingu zwrotnego leasingobiorca ma prawo uwzględnić odpisy amortyzacyjne.
Ta zasada dotyczy również sytuacji, w której bierzesz leasing zwrotny na Twoją maszynę (lub pojazd), które już zostały w całości zamortyzowane.
Oczywiście amortyzacja będzie odpowiadać wartości określonej przez rzeczoznawcę w czasie przygotowywania umowy leasingu. W większości przypadków będzie to wartość niższa niż początkowa. Przepisy prawne pozwalają  jednak na umieszczenie wartości przedmiotu leasingu (odpisów amortyzacyjnych) po stronie kosztów, a tym samym na ponowną amortyzację tego samego przedmiotu.

Raty leasingowe (leasing zwrotny operacyjny)

Raty leasingowe zamortyzowanego przedmiotu leasingu możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Do każdej raty doliczany jest podatek VAT. Warto przypomnieć, że do kosztów uzyskania przychodu w tym przypadku można doliczyć również jednorazową opłatę wstępną.

Porównanie leasingu zwrotnego finansowego i operacyjnego


 
 
Leasing zwrotny finansowy
 
Leasing zwrotny operacyjny

Prawo własności
 
Przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych leasingobiorcy. Musi być więc ujęty w ewidencji środków trwałych Twojego przedsiębiorstwa Przedmiot leasingu zaliczany jest do składnikow majątkowych leasingodawcy

Podatek VAT
Płatny jednorazowo przy zawieraniu umowy Doliczany do miesięcznych rat leasingowych

Opłata wstępna
 
Brak Jednorazowa, może być zaliczana do kosztów uzyskania przychodu
Raty leasingowe a Twoje koszty uzyskania przychodu Tylko część odsetkową rat leasingowych możesz zaliczać do kosztu uzyskania przychodu Raty leasingowe możesz zaliczyć do kosztu uzyskania przychodu w pełnej wysokości
Odpisy amortyzacyjne Po stronie leasingobiorcy. Możesz je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu Po stronie leasingodawcy
Podatek dochodowy (PIT/CIT) Opłaca sprzedający (leasingobiorca) Opłaca sprzedający (leasingobiorca)
Wykup Prawo własności przechodzi na leasingobiorcę wraz ze spłatą ostatniej raty Możliwy po zakończeniu okresu leasingu

Leasing zwrotny to coraz częściej wybierana metoda finansowania działalności gospodarczej, samochodu lub maszyny. 
Podsumowując, w przypadku leasingu zwrotnego finansowego jako koszt uzyskania przychodu w rozliczeniu finansowym możesz uznać odpisy amortyzacyjne oraz część odsetkową raty leasingowej. Na koniec okresu leasingowania przedmiot leasingu automatycznie staje się Twoją własnością. Podatek VAT należy opłacić jednorazowo przy podpisaniu umowy.
W przypadku leasingu zwrotnego operacyjnego jako koszt uzyskania przychodu w rozliczeniu finansowym możesz uznać opłatę wstępną oraz miesięczne raty leasingowe. Podatek VAT doliczany jest do rat leasingowych. Stąd popularność tej formy finansowania.
×