# info@lp24.pl      #    /58/ 5555 666
Leasing samochodów używanych i nowych - Leasing Polski

Leasing pośredni i bezpośredni


Podział na leasing pośredni i bezpośredni nie należy do tych, z którymi możemy się często spotkać. Wynika to z faktu, że na rynku polskim zdecydowanie bardziej popularny jest leasing pośredni.

Leasing pośredni i bezpośreni

Umowa leasingowa zawierana jest między finansującym i korzystającym. Na jej mocy przez ustalony okres leasingobiorca (w zamian za uiszczanie comiesięcznych rat leasingowych) przejmuje prawo do użytkowania pojazdu osobowego, maszyny czy innego sprzętu.

W leasingu pośrednim firma leasingowa nabywa środek trwały, który ma być przedmiotem leasingu od zewnętrznego dostawcy (np. producenta, dystrybutora), po czym przekazuje go leasingobiorcy w momencie zawarcia umowy. W tego rodzaju umowie występują zatem trzy strony (finansujący, korzystający oraz dostawca).

Leasing bezpośredni z kolei, to taki rodzaj leasingu, w którym leasingodawca jest jednocześnie producentem lub dystrybutorem. W takiej sytuacji w transakcji biorą udział tylko dwie strony (finansujący i korzystający). Można o nim mówić przede wszystkim w przypadku dilerów motoryzacyjnych, producentów samochodów, pojazdów i maszyn, którzy udzielają leasingu jako dodatkowej formy dystrybucji.

Zarówno z leasingiem bezpośrednim i pośrednim możemy się spotkać przy leasingu finansowym i operacyjnym, może być on krótko- i długoterminowy.

Wady i zalety leasingu pośredniego i bezpośredniego

Oczywiście, jak w większości tego typu rozróżnień, można wskazać zalety i wady każdego z tych typów finansowania. W leasingu pośrednim możemy spodziewać się dodatkowych kosztów związanych z prowizją oraz nieco bardziej złożonej umowy (ze względu na obecność trzeciej strony transakcji).

Z kolei w leasing bezpośrednim problem może stanowić niewystarczająca różnorodność czy dopasowanie oferty przedmiotów leasingu do oczekiwań i potrzeb leasingobiorcy. W wielu przypadkach taka transakcja może się wiązać również ze znaczącym wzrostem kosztów ze względu na brak oferty leasingu pojazdów używanych.
×