# info@lp24.pl      #    /58/ 5555 666
Leasing samochodów używanych i nowych - Leasing Polski

Leasing operacyjny a finansowy – czym się różnią?


Spis treści:

| 1. Leasing operacyjny - na czym polega?

| 2. Leasing operacyjny - kiedy wybrać?

| 3. Leasing finansowy - na czym polega?

| 4. Leasing finansowy - kiedy wybrać?

| 5. Różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym


Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak leasing może służyć zarówno Twoim osobistym, jak i biznesowym potrzebom, niezależnie od tego, czy prowadzisz zajmujesz się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, czy może szukasz elastycznych rozwiązań finansowych dla siebie? W naszym artykule przybliżmy Ci dwie fundamentalne formy leasingu: operacyjny i finansowy. Zajmiemy się wyjaśnieniem, czym charakteryzują się obie te formy leasingu oraz jakie przynoszą korzyści. Dodatkowo, poruszymy kwestie amortyzacji, VAT-u oraz korzyści podatkowych, które mogą mieć znaczący wpływ na Twoją płynność finansową.

Zapraszamy do odkrycia, jak leasing może stać się kluczowym elementem Twojej strategii finansowej!
 

Leasing operacyjny - na czym polega?

Leasing operacyjny to umowa, która zawierana jest pomiędzy leasingobiorcą, a leasingodawcą. Firma leasingowa przekazuje przedsiębiorcy lub osobie fizycznej prawo do użytkowania przedmiotu umowy na określony w niej czas, a on w ramach umowy zobowiązuje się do opłacania comiesięcznej raty leasingowej o określonej kwocie. Przez cały okres trwania finansowania, leasingowany pojazd lub maszyna stanowi majątek leasingodawcy, który dokonuje amortyzacji danego sprzętu. Po zakończeniu umowy przedsiębiorca korzystający z przedmiotu leasingu może go wykupić.

Charakterystyka leasingu operacyjnego:

 • Amortyzacja leży po stronie leasingodawcy,

 • Firma leasingowa dokonuje odpisów amortyzacyjnych,

 • Wykup przedmiotu możliwy jest po zakończeniu umowy.


Leasing operacyjny - kiedy wybrać?

Leasing operacyjny umożliwia wykupienie leasingowe środka po zakończeniu umowy, ale nie jest to koniecznością. leasingobiorca może zwrócić przedmiot leasingu i skorzystać z finansowania na nowy przedmiot. Wybór leasingu operacyjnego będzie korzystniejszym rozwiązaniem w przypadku, gdy firma:

 • Ma na celu zakupić nowe samochody osobowe,

 • Chce uniknąć naliczenia podatku VAT w pełnej wysokości,

 • Ma zamiar zaliczyć do kosztów wysoką opłatę wstępną.

 

Korzyści leasingu operacyjnego:

 • Umożliwia uzyskanie optymalizacji podatkowej i obniżenia podstawy opodatkowania,

 • Pozwala zachować płynność finansową,

 • Płatność podatku VAT rozłożona jest na raty,

 • Nie ma konieczności wykupienia przedmiotu umowy leasingowej po jej zakończeniu,

 • Leasing dla nowych firm – możliwy dla nowo powstałych firm.


Leasing finansowy jest często wykorzystywany przez przedsiębiorstwa działające m.in. w branży medycznej, gdzie stawka VAT nałożona na niemal wszystkie sprzęty medyczne wynosi 8%.

 

Leasing finansowy - na czym polega?

W przeciwieństwie do leasingu operacyjnego, w przypadku leasingu finansowego przedmiot finansowania zostaje przekazany przez firmę leasingową na rzecz leasingobiorcy. W zamian leasingobiorca opłaca comiesięczną ratę w określonej kwocie.

Charakterystyka leasingu finansowego:

 • Leasingobiorca zobowiązany jest o dokonywania odpisów amortyzacyjnych,

 • Czas trwania umowy leasingowej zbliżony jest do normatywnego okresu amortyzacji,

 • Konieczność płatności Vat w całości wraz z pierwszą ratą leasingową,

 • Przeniesienie prawa własności na leasingobiorcę.


W leasingu finansowym przedsiębiorca może zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów część odsetkową rat, a także wprowadzić samochód do ewidencji środków trwałych i amortyzowania go w czasie. Wyróżnia się dwie metody amortyzacji:

 • Liniową

 • Indywidualną


Leasing finansowy - kiedy wybrać?

Leasing finansowy ma wiele korzyści. Jedną z nich jest możliwość skorzystania z jednorazowej przyśpieszonej amortyzacji, która polega na wliczeniu raz w roku w koszty uzyskania przychodu wydatku o dużej wartości.

Leasing finansowym warto wybrać, gdy:

 • Zależy Ci na krótkim okresie leasingu,

 • Chcesz mieć możliwość naliczenia VAT od całej wartości przedmiotu leasingu i odsetek w pierwszym miesiącu,

 • Zamierzasz sfinansować samochód, na który sprzedający nie wystawia pełnej faktury VAT, a fakturę ze zwolnionym VAT,

 • Leasing na start – możliwy do wzięcia dla firm nowo powstałych.


Korzyści wynikające z leasingu finansowego:
 • Umowa zawierana jest na dowolny okres. Nie ma narzuconego minimalnego czasu trwania,

 • Brak ograniczeń związanych z minimalną wartością końcową,

 • Brak wykupu – zapłata ostatniej raty sprawia, że przedmiot automatycznie staje się własnością leasingobiorcy.​

Różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym 

Kiedy już wiesz, na czym polega leasing i jakie są jego rodzaje, pewnie zastanawiasz się jaka jest właściwie różnica między leasingiem operacyjnym a finansowym? Leasing operacyjny i finansowy różnią się w wielu kwestiach. W operacyjnym, amortyzacja stanowi obowiązek leasingodawcy, zaś w finansowym leasingobiorcy. Kolejna różnica dotyczy okresu trwania umowy. W leasingu operacyjnym jest on dłuższy niż 40% czasu amortyzacji przedmiotu, w przypadku nieruchomości mniej niż 10 lat. Umowa zawarta w leasingu finansowym trwa więcej niż 12 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na leasing operacyjny, dolicza podatek VAT do rat leasingowych. W leasingu finansowym jest on opłacany z góry wraz z pierwszą ratą. Leasingowany przedmiot trzeba wpisać do majątku firmy. Dzięki temu zyska się możliwość odliczania od podatku rat amortyzacyjnych. Kolejna różnica dotyczy możliwości przeniesienia własności sprzętu. W leasingu finansowym przedmiot umowy staje się własnością leasingobiorcy po zakończeniu okresu trwania umowy, wraz z opłaceniem ostatniej raty. W leasingu operacyjnym nie ma on konieczności wykupienia przedmiotu leasingu.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze różnice w umowach obu wspomnianych formach finansowania:

 
 
Leasing operacyjny
 
Leasing finansowy
Amortyzacja leasingobiorca
leasingodawca
 

Czas trwania umowy
 
dłuższy niż 40% czasu amortyzacji przedmiotu,
w przypadku nieruchomości mniej niż 10 lat
więcej niż 12 miesięcy

Wykup
 
brak konieczności wykupu przedmiot leasingu przechodzi na własność
leasingobiorcy po spłaceniu wszystkich rat

Podatek VAT
 
doliczany do każdej raty leasingu płatny jednorazowo
×