# info@lp24.pl      #    /58/ 5555 666
Leasing samochodów używanych i nowych - Leasing Polski

Leasing na maszyny budowlane – jak zdobyć środki na rozwój firmy?


Leasing na maszyny budowlane - jak zdobyć środki na rozwój firmy?

Czemu leasing maszyn budowlanych zawdzięcza rosnącą popularność? Przede wszystkim wygodnym ratom i możliwości wykupienia przedmiotu po zakończeniu umowy. 
Dokonywanie comiesięcznych mniejszych opłat jest wygodniejsze dla przedsiębiorstw niż jedna duża transza, ponieważ nie nadwyręża budżetu. 

Na czym polega leasing maszyn budowlanych?

Leasing to sposób finansowania, który polega na oddaniu przez firmę leasingową przedmiotu do użytkowania leasingobiorcy. W zamian za możliwość korzystania z niego, leasingobiorca spłaca comiesięczne raty. Ich kwota ustalona jest w umowie leasingowej. Po zakończeniu jej trwania, leasingobiorca może wykupić przedmiot lub podpisać nową umowę z nowym sprzętem.

Cechy charakterystyczne leasingu:
    • Właścicielem przedmiotu jest leasingobiorca,
    • Leasingodawca ma możliwość wykupienia przedmiotu po zakończeniu trwania umowy,
    • Leasing zapewnia minimum formalności w procedurze uproszczonej,
    • W leasing można wziąć zarówno nowe, jak  i używane maszyny.

Leasing maszyn budowlanych obejmuje m.in.:
 • koparko-ładowarki,
 • koparki i minikoparki,
 • ładowarki kołowe,
 • minikoparki,
 • frezarki do asfaltu,
 • walce,
 • narzędzia,
 • rozściełacze asfaltu i betonu,
 • wytwórnie mas bitumicznych i węzły betoniarskie.

Dlaczego warto wziąć leasing na maszyny?

Zakup maszyn budowlanych jest często wydatkiem nagłym, związanym z nowym zleceniem, atrakcyjnym kontraktem lub zepsuciem się maszyny, bez której nie można pracować. Nowy sprzęt to spory wydatek dla firm, zwłaszcza  dla nowo powstałych czy małych, dla których tak duży, jednorazowy wydatek byłby zagrożeniem płynności finansowej.
Dodatkowo ma to negatywny wpływ na budżet przedsiębiorstwa. Alternatywę stanowi coraz bardziej popularna metoda finansowania jaką jest leasing. Umowa leasingowa oferuje sprzęt, gdzie rata wstępna wynosi od 1% do 10%. Dalsza spłata następuje w wygodnych ratach w czasie określonym w umowie. 
Większość firm leasingowych współpracuje z firmami ubezpieczeniowymi. Dzięki temu leasingodawca może zaproponować korzystną ofertę cenową.
Koszty ubezpieczenia można włączyć w całkowity koszty leasingu i miesięczną ratę leasingową.
 • opłata wstępna na poziomie 1-10%,
 • możliwość leasingu maszyn nowych i używanych,
 • uproszczona procedura z minimalną ilością wymaganych dokumentów finansowych, 
 • możliwość finansowania maszyn i urządzeń zakupionych za granicą,
 • szybka decyzja,
 • korzyści podatkowe - zakup w leasingu możesz ująć w kosztach uzyskania przychodów,
 • leasing nie wpływa na zdolność kredytową
 • leasing dla nowych firm,
 • leasing bez BIK i KRD,
 • korzystny pakiet ubezpieczeń.

Czy można wziąć leasing używanych maszyn budowlanych?

Firmy leasingowe oferują również leasing używanych maszyn budowlanych. Większość firm leasingowych finansuje maszyny, które mają nie więcej niż 5 lat. Istnieją też firmy, które dopuszczają starszy, np. 10 czy 15-letni sprzęt. 
Procedura leasingu używanych maszyn jest niemalże identyczna, jak w przypadku nowych. Różnica dotyczy wysokości wymaganej opłaty wstępnej, która wynosi minimum 10%. Jeśli firma zgodzi się na leasing maszyn używanych pod uwagę bierze 3 czynniki:
 • Wiek maszyny,
 • Źródło, z którego pochodzą maszyny,
 • Ocenę rzeczoznawcy – rzeczoznawca ma za zadanie sprawdzić stan maszyny i wycenić jej wartość.
Należy pamiętać również o tym, że nie każda firma leasingowa umożliwia leasing używanych maszyn.

Leasing zwrotny maszyn - sposób na zdobycie środków dla firmy

Leasing zwrotny to jeden z rodzajów leasingu, który polega na sprzedaży środka trwałego firmie leasingowej przez przedsiębiorcę. Następnie, na podstawie podpisanej umowy cywilnoprawnej, leasingobiorca uzyskuje zezwolenie na użytkowanie przedmiotu. 
W momencie sprzedaży i zawarcia umowy, właścicielem przedmiotu staje się firma leasingowa. Ta forma ma na celu poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa. Leasing zwrotny stanowi alternatywę dla firm, które posiadają wysoką wartość środków trwałych, a którym brakuje kapitału obrotowego np. na inwestycje. Leasing zwrotny maszyn możliwy jest w procedurze:
 • Uproszczonej,
 • Standardowej.
Firmy korzystają z leasingu zwrotnego ze względu na:
 • inwestycje – firma oddaje swoje środki trwałe, aby uzyskać za nie pieniądze, które może przeznaczyć na inwestycje np. zakup nowej maszyny
 • spłatę innych zobowiązań – w zamian za środki uzyskane z leasingi, przedsiębiorstwo opłaca inne swoje zobowiązania.,
 • poprawę płynności finansowej - sprzedaż środków trwałych, których dotyczy umowa leasingu zwrotnego, wpływa korzystnie na płynność finansową przedsiębiorstwa.
 • zwiększenie korzyści podatkowych,
 • uwolnienie zamrożonych środków.
×