# info@lp24.pl      #    /58/ 5555 666
Leasing samochodów używanych i nowych - Leasing Polski

Kontynuacja umowy leasingu


Od 2013 r. fiskus uznaje zmianę jednej ze stron umowy leasingowej (leasingobiorcy) jako pewnego rodzaju kontynuację leasingu. Dotyczy to jednak wyłącznie przypadków, w których nie są zmieniane żadne inne postanowienia zawarte w umowie, takie jak długość okresu leasingu czy wysokość rat leasingowych.

Jeśli ten warunek nie jest zachowany umowa jest uznawana za zupełnie nową. W konsekwencji musi być ona zawarta na okres przynajmniej 40% czasu normatywnej amortyzacji oraz uwzględnia wartość rynkową pojazdu lub maszyny. Pamiętajmy, że okres amortyzacji np. samochodu to min. 2 lata, a maszyny rolniczej min. 3 lata. Okres ten jest zależny również od tego, czy przedmiot leasingu jest nowy czy używany.

 

Zmiany prawne

 
Warto zwrócić uwagę również na to, czy umowa została zawarta wcześniej niż na początku 2018 r. Jeśli tak, poprzedni leasingobiorca mógł zaliczyć raty do kosztów podatkowych w całości, ale kolejny właściciel umowy rozlicza podatek zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. 
 
Co za tym idzie, do kosztów możliwe będzie zaliczenie rat w pełnej wysokości tylko jeśli wartość pojazdu nie przekracza 150 tys. zł (225 zł w przypadku samochodu elektrycznego). Ponadto różnić się będzie księgowanie wydatków na eksploatację auta. Zarówno paliwo, jak i mycie czy remont w całości rozliczyć można tylko wtedy, kiedy przedmiot leasingu użytkowany jest wyłącznie służbowe i jest to potwierdzone szczegółową ewidencją przejazdów. W innym razie do kosztów podatkowych może być zaliczone 50% ponoszonych wydatków.
 
Dotyczy to również aportu przedsiębiorstwa, czyli transakcji jego zbycia. Zgodnie z interpretacją dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0112-KDIL3-3.4011.435. 2018.2.DS) w tym przypadku nie ma zastosowania przepis ordynacji podatkowej dotyczący sukcesji praw przy aporcie przedsiębiorstwa
×