# info@lp24.pl      #    /58/ 5555 666
Leasing samochodów używanych i nowych - Leasing Polski

Kolizja z dzikim zwierzęciem


Kolizja ze zwierzyną leśną to sytuacja, która może przydarzyć się każdemu kierowcy i może być tragiczna w skutkach. Do wypadków dochodzi najczęściej po zmroku w pobliżu obszarów zalesionych. Dlatego warto zachowywać ostrożność prowadząc pojazd nawet na dobrze znanej trasie. Z tego artykułu dowiesz się, co zrobić w sytuacji, gdy leasingowany pojazd ulega uszkodzeniu na skutek zderzenia z sarną, dzikiem lub jeleniem. Wiedza, jak się zachować w takiej sytuacji, może znacząco zwiększyć Twoją szansę na uzyskanie ubezpieczenia.

Co zrobić po kolizji z dzikim zwierzęciem?

Kiedy poszkodowani są ludzie, w pierwszej kolejności należy oczywiście wezwać karetkę pogotowia. W każdym przypadku trzeba natomiast zadzwonić na policję. Funkcjonariusz sporządza w notatkę ze zdarzenia, która często jest kluczowym atutem w staraniach o odszkodowanie. Po zdarzeniu nie należy dotykać zwierzęcia, ani nawet do niego podchodzić. Ranne lub ogłuszone zwierze może zachowywać się agresywnie i zrobić nam krzywdę. Z drugiej strony, jesteśmy zobowiązani do udzielenia zwierzęciu pomocy.  Art. 25 Ustawy o ochronie zwierząt mówi:

Prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości, do zapewnienia mu stosownej pomocy lub zawiadomienia jednej ze służb, o których mowa w art. 33 ust. 3.

Wśród wymienionych w Ustawie służb jest lekarz weterynarii. Jeśli nie masz możliwości skontaktowania się z miejscowym weterynarzem, odpowiednie służby wezwie przybyły na miejsce funkcjonariusz policji.
Ponadto, od razu po zdarzeniu należy zatroszczyć się o bezpieczeństwo pozostałych uczestników ruchu drogowego – włączyć światła awaryjne i w odpowiednim miejscu ustawić trójkąt ostrzegawczy. Po podjęciu tych działań, w oczekiwaniu na wezwaną policję możemy rozpocząć gromadzenie dowodów z miejsca zdarzenia. Pamiętaj o zrobieniu zdjęć dokumentujących stan pojazdu po kolizji, otaczającej drogi i pobocza, potrąconego zwierzęcia. Sprawdź, czy w pobliżu miejsca zdarzenia znajduje się znak ostrzegający „dzikie zwierzęta”. Ważne, żeby zdjęcia pokazały jak najpełniejszy obraz okoliczności zdarzenia. Poproś ewentualnych świadków zdarzenia o pozostawienie danych kontaktowych oraz złożenie oświadczenia opisującego przebieg zdarzenia.

Autocasco w kolizji z dzikim zwierzęciem

Jeżeli pojazd ma ubezpieczenie AC, a w polisie nie ma wyłączenia odpowiedzialności za szkodę będącą wynikiem potrącenia zwierzęcia (dotyczy to zarówno zwierząt dzikich: sarny, dzika, łosia, jelenia, jak i domowych), nie powinno być problemów z uzyskaniem odszkodowania.
Standardowo firmy leasingowe wymagają ubezpieczenia przedmiotu leasingu w pełnym zakresie ryzyk (OC, AC, KR i NW). W większości przypadków ubezpieczenie AC pokryje szkody powstałe przy zderzeniu z dzikim zwierzęciem niezależnie od okoliczności.  Z kolei polisa NNW jest zabezpieczeniem w przypadku utraty zdrowia lub życia przez leasingobiorcę. Wygodną opcją jest wybór oferty leasingu z ubezpieczeniem, gdyż to ułatwia ewentualną likwidację szkody. Pamiętaj, że w przypadku wystąpienia szkody komunikacyjnej należy niezwłocznie zgłosić ją do właściwego Towarzystwa Ubezpieczeń i  leasingobiorcy.
Chcesz zgłosić szkodę w Leasingu Polskim? Kliknij tutaj i wypełnij formularz.[ https://leasingpolski.pl/szkody ]
Jeżeli pojazd który uległ wypadkowi nie ma ubezpieczenia AC, to koszt naprawy pojazdu będziesz musiał pokryć z własnych środków lub ewentualnie z uzyskanego odszkodowania od zarządcy drogi lub organizatora polowania.

Odszkodowanie od zarządcy drogi

Uzyskanie odszkodowania od zarządcy drogi po zderzeniu z dzikim zwierzęciem w większości sytuacji jest dość skomplikowane, gdyż wymaga udowodnienia jego winy, ale warto się o nie starać szczególnie w sytuacji, w której nie masz ubezpieczenia AC Odpowiada on bowiem nie tylko za utrzymanie jezdni w dobrym stanie, lecz także za ustawienie odpowiednich znaków ostrzegawczych.

Kto jest zarządcą dróg?

1) krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
2) wojewódzkich - zarząd województwa;
3) powiatowych - zarząd powiatu;
4) gminnych - wójt, burmistrz, prezydent miasta.
5) w granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta.
 
W przypadku braku znaku A-18b „dzikie zwierzęta” można oskarżyć zarządcę drogi o niedopełnienie obowiązków. Znak ten powinien być ustawiony w miejscach występowania znacznej populacji dzikich zwierząt, kiedy ich szlaki przecinają jezdnię  oraz w miejscach, w których już wcześniej doszło do wypadku z udziałem dzikiego zwierzęcia. W tym ostatnim wypadku, nawet, jeśli sprawa skończy się w sądzie, uzyskanie przychylnego wyroku i uzyskanie odszkodowania, powinno być łatwiejsze.

Odszkodowanie od organizatora polowania

Obecność dzikiego zwierzęcia na drodze może być spowodowane trwającym polowaniem. W takiej szczególnej sytuacji, kiedy dzikie zwierzę biorące udział w kolizji uciekało przed myśliwymi masz dodatkową możliwość ubiegania się o odszkodowanie. Mowa jest oczywiście o zwrocie kosztów od organizatorów polowania, którym są przeważnie koła łowieckie. Polski Związek Łowiecki ma obowiązek posiadania ubezpieczenia OC obejmującego m.in. szkody w zakresie czynności związanych z polowaniami i gospodarką łowiecką. W związku z tym uzyskanie odszkodowania jest przeważnie mało kłopotliwe.
×