# info@lp24.pl      #    /58/ 5555 666
Leasing samochodów używanych i nowych - Leasing Polski

Cesja leasingu a podatki


Zgoda leasingodawcy

Zwróćmy uwagę, że firma leasingowa ma prawo odmówić przeniesienia umowy na inny podmiot w przypadku, w którym nowy leasingobiorca nie spełnia jej wymagań. Pokrywają się one zwykle z warunkami, jakie musiał spełnić poprzedni leasingobiorca, i mogą być związane z zadłużeniem firmy lub dodatkowym zabezpieczeniem. Jeśli nie spełnisz warunków leasingobiorcy, cesja nie dojdzie do skutku.

Dodatkowe koszty

Na początkowym etapie przejęcia umowy sprawdź dodatkowe koszty: opłatę manipulacyjną (jej wysokość jest zależna od wewnętrznych ustaleń leasingodawcy) czy koszt przejęcia, tzw. odstępne.
Kiedy warunki cesji są już określone, poprzedni leasingobiorca złożył wniosek o cesję a przejmujący umowę został zaakceptowany przez leasingodawcę pozostaje podpisać dokumenty. Cały ten proces może zająć jednak nawet kilka tygodni. Potrzebne jest bowiem zawsze dokładne zanalizowanie sytuacji wszystkich trzech stron cesji.


Cesja leasingu a podatki

Pierwotny leasingobiorca (cedent) nie jest zobowiązany do dokonywania żadnych korekt w podatku. Często, kiedy wartość rynkowa pojazdu jest wyższa niż wartość pozostałych do opłacenia rat, cedent może oczekiwać odstępnego (odpłatnego zbycia praw majątkowych jako formy wyrównania). Opłaci on wtedy (jeśli jest podatnikiem VAT) 23 % podatku od wysokości odstępnego.

Nowy leasingobiorca (cesjonariusz) może od momentu przejęcia umowy bez ograniczeń może zaliczać w koszty kolejne raty leasingu oraz koszty eksploatacyjne (w wysokości 50% przy używaniu pojazdu w celach służbowych i prywatnych lub 100% przy użytkowaniu służbowym z ewidencją przejazdów).
Warto wiedzieć, że sposób zaliczania w koszty faktury za odstępna zależy od formuły umowy między pierwotnym i wtórnym leasingobiorcą. W razie wątpliwości warto zwrócić się do Krajowej Informacji Skarbowej o Interpretację Indywidualną.

×